Toprağın Altında

Özgün Adı: Sub sole & Sub terra

Yazar:

Baldomero Lillo

Özgün Dili:

İspanyolca

Yayınevi:

Opera Kitap

İlk Baskı Yılı:

2023

Şili edebiyatının önemli yazarlarından Baldomero Lillo’nun Sub sole ve Sub terra adlı iki öykü kitabının bir araya getirilmesiyle oluşan Toprağın Altında, başta Şilili maden işçilerinin geçtiğimiz yüzyıl başındaki hayatları ve çalışma koşulları olmak üzere hiyerarşinin insan ruhunda oluşturduğu bozulma, adalet mekanizmasındaki çarpıklık, sınıfsal çatışma, yoksulluğun kişi üzerindeki tahribatı gibi konuları toplumsal gerçekçi bir üslupla ele alıyor.